Aš – sūnus Kalmano Nagio, gimusio 1890 metais Rabaketelyje, Vengrijoje.

Pranas, Vengras